هیچان

نورپردازی، مبلمان و لوازم جانبی چوبی 

در استودیو اُرُسی ما تکنیک‌های سنتی را با فن‌آوری‌های مدرن ترکیب می‌کنیم تا طرح‌های جدید و یونیک را با الهام از طبیعت ایجاد کنیم. دست‌سازه‌های ما، با طرح‌هایی خمیده، ظریف و دقیق ساخته می‌شوند تا زیبایی و ماندگاری را تضمین کنند.

Orosi TR TILNER PS LR 1 2000x1240 - هیچان

زهان

Orosi Wheal Wall 2 2000x1240 - هیچان

چنالی

Orosi Small Morvah WALL LR 2 2000x1240 - هیچان

رمین

Orosi LR 4 2000x1240 - هیچان

دوران

Orosi Archer Table Light 3 2000x1240 1 - هیچان

لیپار

Orosi stemwallnoflex 2000x1240 - هیچان

بیاهی

Orosi FIG 19 012 00012 2000x1240 - هیچان

تیس

Orosi beebgrey 2000x1240 - هیچان

ماژان

Orosi Hanter fix 2000x1240 - هیچان

راین

Orosi Mooring table light with red flex 5 2000x1240 - هیچان

بریس

نورپردازی، مبلمان و لوازم جانبی چوبی 

در استودیو اُرُسی ما تکنیک‌های سنتی را با فن‌آوری‌های مدرن ترکیب می‌کنیم تا طرح‌های جدید و یونیک را با الهام از طبیعت ایجاد کنیم. دست‌سازه‌های ما، با طرح‌هایی خمیده، ظریف و دقیق ساخته می‌شوند تا زیبایی و ماندگاری را تضمین کنند.