روشویی

سرویس‌های روشویی در انواع و اقسام مختلف برای خانه‌ها با فضاهای مختلف طراحی و ساخته می‌شوند. سفارشی‌سازی روشویی علاوه‌بر امکان متناسب‌سازی آن با فضای شما، این امکان را مهیا می‌سازد تا با توجه به سلیقه‌ی خود آن‌ را طراحی کنید و از ایجاد فضایی مناسب جهت نگه داری مواد شوینده و سایر لوازم خود اطمینان حاصل نمایید.

roshoe 1 4dd4011bdcb37cf362e0180e8440d508 - روشویی
roshoe 2 68e18bea3bf389a12663991cd861938a - روشویی
roshoe 3 03341b5cf0138b78626d6d93e0ed5db8 - روشویی
roshoe 4 ed4d8125305fa78006d3f94edfcdf888 - روشویی
roshoe 5 97f807abec7d8e4ecec9b1ec99dd5c00 - روشویی
roshoe 6 91d9e43204705dd62b829667abc466ba - روشویی
roshoe 7 654f2575a4490311d94cb1465de0d224 - روشویی
roshoe 8 98c57a6960c0356e5d104dabd0778f5a - روشویی