ذخیره سازی در کابینت

شما سینی‌های آشپزخانه خود را کجا نگهداری می‌نمایید؟ شما چگونه چاقوها و لوازم آشپزی خود را سازمان‌دهی می‌کنید؟ و بهترین کابینت گوشه برای شما چگونه است؟ زمانی که در خصوص کابینت آشپزخانه در حال تصمیم‌گیری می‌باشید، باید توجه کنید که لوازم نگهداری و سازمان‌دهنده‌ها در کجا قرار خواهند گرفت. شما همچنین می‌توانید الزامات خود را در بخش نوآوری و تزئینات در کابینت و یا بخش تجهیزات در کابینت پیدا نمایید و یا با شماره تلفن 88559373 تماس بگیرید.

نمونه‌هایی از ذخیره‌‌سازها در کابینت

رک سینی کابینت

رک سینی کابینت

سبد با قابلیت چرخش

سبد با قابلیت چرخش

سبد سوپر کابینت زمینی

سبد سوپر کابینت زمینی

سبد سوپر کابینت کمدی

سبد سوپر کابینت کمدی

سبد سوپر یخچالی کابینت زمینی

سبد سوپر یخچالی کابینت زمینی

سبد مواد شوینده زیر سینک

سبد مواد شوینده زیر سینک

سبد نان و بطری

سبد نان و بطری

سطل برنح کابینت

سطل برنح کابینت

سوپر یخچالی کابینت کمدی

سوپر یخچالی کابینت کمدی

کشو نگهداری بشقاب کابینت

کشو نگهداری بشقاب کابینت

لگرا باکس کابینت

لگرا باکس کابینت

لمن کرنر کابینت زمینی کنج

لمن کرنر کابینت زمینی کنج

لمن کرنر کمدی

لمن کرنر کمدی

مجیک کرنر کابینت زمینی کنج

مجیک کرنر کابینت زمینی کنج