اکسسوری و ذخیره‌سازها

بسیاری از تجهیزات جهت افزایش راحتی، طراحی شده‌اند. اما استفاده از آن‌ها، علاوه بر افزایش کارایی، در بعضی موارد به زیبایی هم کمک می‌کند. توجه داشته باشید که اکسسوری‌ها باید از قبل در طراحی پیش‌بینی شوند وگرنه ممکن است امکان نصب نداشته باشند. بنابراین آن‌هایی را که ضرورت دارد لیست نمایید و با طراح خود در میان بگذارید.

 

 

نمونه‌هائی از اکسسوری را در اینجا ببینید 

 

studio orosi 006 96c8500acc2c48bca99ec5fa43dc9b27 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

لیفت پنل با قابلیت جمع شدن در کابینت

studio orosi 005 d6aa73b1d32e75e088199a25fe02517a - اکسسوری و ذخیره‌سازها

لیفت بسکت کابینت هوایی

studio orosi 0001 3e0eeab9a53be28dbfbdf8103755cb2d - اکسسوری و ذخیره‌سازها

میز کار

studio orosi 001 586f3e4e1d6a5a526ebb955e6b0f3f6f - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سبد چرخان با درب‌ های جمع شونده به داخل کابینت

studio orosi 002 5cc3af4401b79c829a78d3a6ee5c9c71 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سبد چرخان کابینت کنج

studio orosi 003 e57a968b32bd2a586f44d8ef39548eeb - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سطل زباله کابینت

studios orosi 008 scaled 21943681b8dd533512e06e69795b5e3f - اکسسوری و ذخیره‌سازها

پریز برق توکار صفحه‌ای

studios orosi 007 641fb0a2b98ee28abfe05a19e61f1bee - اکسسوری و ذخیره‌سازها

تقسیم کننده کشو کابینت

studio orosi 004 scaled 2beef9a27232f62aed0401bcb581a622 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

کشو مخفی

studio orosi 009 191de2962dcbaeca2962ac23934c254e - اکسسوری و ذخیره‌سازها

مکانیزم جک HL اتوبوسی کابینت

 

شما سینی‌های آشپزخانه خود را کجا نگهداری می‌نمایید؟ شما چگونه چاقوها و لوازم آشپزی خود را سازمان‌دهی می‌کنید؟ و بهترین کابینت گوشه برای شما چگونه است؟ زمانی که در خصوص کابینت آشپزخانه در حال تصمیم‌گیری می‌باشید، باید توجه کنید که لوازم نگهداری و سازمان‌دهنده‌ها در کجا قرار خواهند گرفت. شما همچنین می‌توانید الزامات خود را در بخش نوآوری و تزئینات کابینت پیدا نمایید و یا با شماره تلفن 88559373 تماس بگیرید.

 

نمونه‌هایی از ذخیره‌‌سازها را در اینجا ببینید 

 

studio orosi 007 dd8740f6eb549cb17148372ad2b690aa - اکسسوری و ذخیره‌سازها

رک سینی کابینت

studio orosi 008 656ed38093e4392efb40e4f413535089 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سبد با قابلیت چرخش

studio orosi 0012 3d6e4d44bb2bcd8f3e7ec42faf340e2e - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سبد سوپر کابینت زمینی

studio orosi 0014 9b52890d3c0e67df4ccea1351d429d69 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سبد سوپر کابینت کمدی

studio orosi 0011 3d1bf88ad22dfbf388492839c42198a0 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سبد سوپر یخچالی کابینت زمینی

studio orosi 006 1 scaled b60a140738a078876e44fc96ec387e92 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سبد مواد شوینده زیر سینک

studio orosi 009 1 b7b8dc657a4703fb537cf2b1d89812d6 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سبد نان و بطری

studio orosi 0013 588504ba15faf1ab7a965b5cd767dde9 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سطل برنح کابینت

studio orosi 0011 1 3a9e7f711130f8d2696933407f07800b - اکسسوری و ذخیره‌سازها

سوپر یخچالی کابینت کمدی

studio orosi 002 1 5235abba57613823231c989de5b413ce - اکسسوری و ذخیره‌سازها

کشو نگهداری بشقاب کابینت

studi oros 001 262660f6d8a03011ebf51ef2868290b4 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

لگرا باکس کابینت

studio orosi 003 1 97af314c8ed337df822d11a9afaba58a - اکسسوری و ذخیره‌سازها

لمن کرنر کابینت زمینی کنج

studio orosi 004 1 scaled 669c89d0be97b14d7a1d03d2d6422105 - اکسسوری و ذخیره‌سازها

لمن کرنر کمدی

studio orosi 005 1 d6e53e972f0648c669d219967b2a54fd - اکسسوری و ذخیره‌سازها

مجیک کرنر کابینت زمینی کنج